ליטיגציה בתחום המקרקעין

כחלק ממעטפת השירותים המלאה שמספק המשרד ללקוחותיו, מעניק צוות המשרד ליווי וייעוץ משפטי בהליכי ליטיגציה מורכבים בתחום הנדל”ן וההתחדשות העירונית – בין אם כתביעה עצמאית ובין אם כתביעה שנובעת כחלק מליווי שוטף של עסקת נדל”ן, בין אם בארץ ובין אם מעבר לים.

צוות המשרד מלווה את לקוחות המשרד – יזמים, קבלנים, קבוצות רכישה, לקוחות פרטיים בארץ ובחו”ל ובעלי קרקעות, בערכאות המשפט השונות וכן כותב חוות דעת בנושאים משפטיים מגוונים במסגרת הליכים שונים, ככל שנדרש לכך.

המשרד מלווה את לקוחותיו בפני הגופים השונים הנדרשים לצורך פתרון הסכסוך (בתי המשפט, רשויות המדינה, וועדות תכנון, ועדות ערר, המפקחים על רישום מקרקעין), וזאת באופן מקצועי ואיכותי, תוך מתן שירות זמין ואישי לאורך כל הדרך –בין אם הסכסוך מצוי בין כתליו של בית המשפט ובין אם מחוצה לו, בהליכי משפט אלטרנטיביים (גישור ובוררות).

המשרד מייצג מנעד רחב של תביעות נדל”ן בערכאות המשפט השונות, ביניהן תביעות לפירוק שיתוף, תביעות לפינוי מושכר, תביעות ליקויי בנייה, תביעות הנוגעות בהפרות חוזיות, תביעות קנייניות ותכנוניות, עתירות מנהליות ועוד.

דילוג לתוכן