תכנון ובניה

תחום התכנון והבנייה הינו תחום משפטי מורכב, הכולל אספקטים רבים ודורש ידע, ניסיון ומיומנות.

לצוות עורכי הדין במשרד ניסיון רב בהליכי תכנון ובנייה אל מול וועדות התכנון השונות ולצורך הליכים שונים, ביניהם הכנת תוכניות להגשה, אישור תוכניות במוסדות התכנון, הגשת עתירות מנהליות והופעה מול וועדות התכנון השונות.

בנוסף להליכים אלו, מטפלים עורכי הדין גם בליווי הליכי רישוי ותכנון בפני הוועדות השונות (מקומיות, מחוזיות וועדות ערר), טיפול בצווים לפי חוק התכנון והבנייה, ליווי לקוחות המשרד בהתנגדויות המוגשות לוועדות, מתן ייעוץ משפטי בעת הגשת כתבי אישום עקב הפרת חוק התכנון והבנייה ועוד.

דילוג לתוכן